WHAT'S ON

What’s On – là chương trình nơi 2 mc cùng với thính giả hoặc khách mời đi tìm những buổi tối hoàn hảo cho chính họ thông qua những talkshow, tips hẹn hò thú vị, những điểm tin, điểm hẹn hot hit trong ngày và cuối tuần.