WEEKEND ON THE GO

WKOTG là show đưa đến cho thính giả những lá thư hay về gia đình, bạn bè, những thông tin liên quan đến sức khỏe, lựa chọn tiêu dùng thông minh.