TALK WITH MR.T

Bàn luận những vấn đề nóng hổi của xã hội cùng với Mr.T và các khách mời uy tín trong nhiều lĩnh vực.