'Rụng rời chân tay' với những chiếc cầu thang 'tử thần' ít ai dám bước lên

Những chiếc cầu thang không dành cho người sợ độ cao.

Bức ảnh selfie đòi hỏi sự can đảm.

Đứng vững được trên chiếc cầu thang này đã là một thành công.

Vừa bước đi vừa cầu nguyện.

Chiếc cầu thang không dành cho người chân ngắn?

Những căn hộ phía trên có mở cửa toang hoác cũng chẳng tên nào dám mò lên chiếc cầu thang này mà ăn trộm.

Trượt chân một cái là xác định "đăng xuất" khỏi trái đất như chơi...

Người dám trèo lên chiếc thang này hẳn đã gạt bỏ mọi khái niệm về sự nguy hiểm.

Hãy thầm cầu mong đừng có cơn gió lớn nào thổi qua khi bước trên chiếc thang này.

Phải chăng chiếc thang này là đường dẫn "lên trời"?

Cersei(Bored Panda)

Nguồn : https://tre.vtc.vn/rung-roi-chan-tay-voi-nhung-chiec-cau-thang-tu-than-it-ai-dam-buoc-len-ar715488.html