MY SHOW

My show là show tương tác trực tiếp với thính giả. Thông qua 8 bài hát các thính giả sẽ chia sẻ câu truyện trong cuộc sống của mình.