MY DEAR

My Dear là chương trình talkshow mới được sản xuất bởi Xone. Thông qua một bức thư tay do chính nghệ sĩ viết, chương trình sẽ khai thác những câu chuyện có chiều sâu về cuộc đời, sự nghiệp, tình yêu, kinh nghiệm và quan điểm của họ đối với những vấn đề trong cuộc sống.

Host: Minh Xù

EPISODES