ECOXONE

ecoXone là một phần của XoneTV, hướng đến việc giải quyết các vấn đề môi trường tại Việt Nam và lan tỏa tinh thần Zero waste.

Video này có sự tham gia của Nghệ sĩ Von Wong, và tác phẩm điêu khắc đáng kinh ngạc này được làm từ các ống hút đã qua sử dụng.

Về Von Wong – một nghê sĩ quốc tế có các dự án nghệ thuật liên quan đến vấn đề rác thải. Anh có thể biến rác thải trở thành những biểu tượng ý nghĩa, khuyến khích hành động bảo vệ môi trường. “Strawpocalypse” – một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được liệt kê vào kỉ lục Guinness tại Việt Nam.

Được sản xuất bởi Xone TV.