DJ XONE

DJ Xone interviews Ouissam from Savage

Hành trình âm nhạc cùng các DJ đến từ khắp nơi trên thế giới và trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo.
Hành trình kết nối những cá nhân từ các miền đất nước và lễ hội âm nhạc,
Với âm nhạc chúng ta là một!